Porady księgowe

  • Branża HR (ang. Human Resources) to obecnie jedna z najbardziej i najszybciej rozwijających się branż, również w naszym kraju. W każdej firmie dział HR zaczyna bardzo dobrze funkcjonować. Nic w tym dziwnego, skoro o sukcesie danej firmy w znacznym stopniu decydują jej pracownicy. Szefom firm zależy zatem na tym, aby pracowała...

  • Księgowością nazywa się rejestrację należycie udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które powodują pewne zmiany w majątku danej jednostki oraz w źródłach jego pochodzenia. Rejestrację tę dokonuje się w ujęciu pieniężnym, czasem także w ujęciu ilościowym. Księgowość to jeden z głównych działów wchodzących w...

  • Rachunkowością nazywa się system informacyjny, pozwalający na uzyskiwanie, gromadzenie oraz przetwarzanie danych związanych z finansowymi operacjami przeprowadzanymi przez daną jednostkę gospodarczą. System taki pozwala na odzwierciedlenie procesu prowadzonej działalności gospodarczej. Służy też jego ocenie...

  • Zasady rachunkowości dotyczą reguł, norm oraz procedur, których stosowanie w praktyce jest niezbędne dla dostarczania prawidłowych informacji na temat sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa, jego działalności gospodarczej i wynikach finansowych. Dzięki stosowaniu wszystkich zasad rachunkowości informacje te mogą być jasne...