Kariera zawodowa w księgowości

Zawód na stanowisku księgowego to z całą pewnością zawód przyszłościowy. Wszelkie czynności, które wykonuje na co dzień księgowy, są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania każdej firmy, bez względu na jej branżę, czy zakres działalności. Księgowy odpowiedzialny jest za obliczanie zobowiązań podatkowych, przygotowanie różnego rodzaju zestawień statystycznych, a także sporządzanie sprawozdań finansowych.

Działy finansowo-księgowe zatrudnione w różnego rodzaju przedsiębiorstwach liczą najczęściej od kilku do nawet kilkunastu osób. Całym takim działem zarządza główny księgowy. Jak wygląda ścieżka kariery księgowego?

Kariera zaczyna się zatem od stanowiska młodszego księgowego. Taki zawód mogą wykonywać studenci, czy nawet osoby z wykształceniem średnim. Na tym etapie nie jest wymagane doświadczenie zawodowe. Młodszy księgowy to stanowisko niesamodzielne. Wymaga ono przede wszystkm dużego wsparcia ze strony przełożonych. Aby podążąć dalszą drogą kariery, należy zdobyć kierunkowe wykształcenie wyższe i odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Kolejnym etapem jest stanowisko samodzielnego księgowego. Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest za kompleksową obsługę jednego, bądź też większej liczby obszarów z zakresu księgowości. Samodzielny księgowy powinien posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku księgowego. Konieczne jest także posiadanie wykształcenia wyższego i certyfikatu, który uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Kolejne stanowisko to już główny księgowy. Osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za prezentowanie w sprawozdaniach finansowych wszystkich operacji finansowych. Ostatnim etapem kariery jest natomiast stanowisko dyrektora finansowego. Jest to najbardziej prestiżowe stanowisko. Osoba będąca dyrektorem finansowym odpowiada za wszelkie procesy strategicznego planowania i zarządzania, a także za procesy przejęć i fuzji.

Praca księgowego to praca wymagająca. Konieczne jest zatem nieustanne pogłębianie wiedzy i doświadczenia. Osoba ubiegająca się o stanowisko księgowego powinna charakteryzować się przede wszystkim: dużą starannością i dokładnością, umiejętnościami analitycznymi, skrupulatnością oraz umiejętnością oracy w grupie i pod presją czasu. Zdobycie wspomnianego wcześniej certyfikatu księgowego w znacznym stopniu podnosi kwalifikacje i daje większe możliwości w zakresie świadczenia usług.