Co łączy kadry i prace?

Każda organizacja biznesowa musi zmagać się na co dzień z zagadnieniem, jakim są kadry i płace. Kadra pracownicza wykonująca swoje zadania w danej jednostce, firmie, instytucji, czy przedsiębiorstwie, otrzymuje odpowiednie płace. Co łączy kadry i prace? Co należy zrobić, aby kadra pracownicza wykonywała obowiązki adekwatne do otrzymywanych płac?

Na myśl nasuwa się jedna odpowiedź: każdy pracownik powinien wykonywać to, co do niego należy. W praktyce jednak sprawa ma się nieco inaczej. Okazuje się też zdecydowanie bardziej skomplikowana, tym bardziej, jeśli w danej firmie, czy w przedsiębiorstwie, poziom komunikacji nie jest na najlepszym poziomie. Każdy pracownik powienien dokładnie wiedzieć, co należy do jego obowiązków, jakie wymagania są mu stawiane w ramach wykonywanej pracy. Jest to niezwykle ważne dla wzajemnego zrozumienia i rzetelnie podejmowanej pracy. Do kadr i należących się im płac należy zatem podejść bardziej poważnie.

Jednym z najważniejszych czynników, wpływających na zaawansowanie pracowników, jest odpowiednia motywacja. Każdy pracownik potrzebuje swego rodzaju bodźca, motoru napędowego, który sprawi, że chętniej i sprawniej będzie on wykonywał swoje obowiązki. Elementami wspólnymi łączącymi kadre i płace są właśnie wspomniane przed chwilą bodźce.

Dzięki odpowiednim bodźcom dana organizacja może skutecznie motywować pracowników do wykonywania zadań na odpowiednim poziomie, a więc na takim, jakiego się od nich wymaga. Motywacja nie sprawdza się jednak w przypadku, kiedy kadra pracownicza nie ma odpowiedniego zaufania do swojego pracodawcy. W takiej sytuacji pracownik nie będzie niestety podatny na bodźce. Brak zaufania, niekorzystna atmosfera i zła komunikacja w firmie prowadzi do sytuacji odwrotnej – pracownicy próbują wówczas nieco wykorzystać system, nie angażują się, nie utożsamiają się z firmą i często działają nawet na jej niekorzyść.

Co należy zrobić, aby uniknąć takich właśnie sytuacji? Po pierwsze: szacunek do pracownika. Jest to pierwszy i najważniejszy krok do stworzenia atmosfery w firmie sprzyjającej efektywnej i kreatywnej pracy. Pracownik, który czuje się szanowany przez pracodawcę, daje z siebie możliwie najwięcej, ponieważ doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jego działania są doceniane, on sam jest wartościowy i może być dzięki temu nagrodzony. Zaangażowanie i poświęcenie jest z kolei odpowiednio nagradzane systemem płac. Wszystko się zatem zazębia i to właśnie łączy kadry i płace.