Warunki uprawniające do uzyskania certyfikatu księgowego

Niezbędna wiedza i praktyka z zakresu księgowości może być furtką dla rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Istnieje możliwość oferowania usług w ramach księgowości, zarówno na zlecenie, jak i w formie biura rachunkowego. Należy jednak pamiętać o tym, że do realizowania usług księgowych niezbędne jest posiadanie certyfikatu usługowego pozwalającego na prowadzenie ksiąg rachunkowych. Jakie są zatem warunki uprawniające do uzyskania takiego właśnie certyfikatu?

Certyfikat księgowy może uzyskać osoba, która spełnia jeden ze znajdujących się poniżej warunków:

- trzyletnia praktyka w księgowości, wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku rachunkowość lub na innym kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość,

- trzyletnia praktyka w księgowości, wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne na kierunku innym niż rachunkowość, ukończenie studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w jednostkach uprawnionych,

- dwuletnia praktyka w księgowości, wykształcenie co najmniej średnie, zdanie egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy.

Wiele osób pyta o to, czy za praktykę uznaje się pracę wykonywaną w ramach umowy zlecenie. Czy konieczna jest w tym przypadku umowa o pracę? Informacja znajdująca się na stronie Ministerstwa Finansów jasno mówi o tym, że umowa zlecenie jest zaliczana do praktyki, ale musi być zawarta z jednostką świadczącą usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, a więc z biurem rachunkowym. W innych przypadkach natomast konieczna jest umowa o pracę w wymiarze nie mniejszym niż ½ etatu. Aby zdobyć praktykę w księgowości można także prowadzić księgi rachunkowe we własnej firmie.

Egzaminy pozwalające na uzyskanie certyfikatu organizowane są dla grup liczących od 60 do 90 osób i trwają 4 godziny. Uczestnicy mają prawo do korzystania z przepisów prawa znajdujących się w dziennikach urzędowych lub w zbiorach przepisów. Mogą także korzystać z urządzeń ułatwiających liczenie. Egzamin składa się z trzech bloków tematycznych. Aby uzyskać wynik pozytywny z egzaminu należy uzyskać co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów z każdego bloku tematycznego. Z bloku: Rachunkowość można uzyskać maksymalnie 130 punktów, z bloku: Prawo podatkowe: 60 punktów, a z bloku tematycznego: Ubezpieczenia społeczne oraz podstawy prawa cywilnego i gospodarczego: 40 punktów.