Otwarte czy zamknięte?

Wybierając odpowiednią firmę szkoleniową szczególną uwagę należy zwrócić przede wszystkim na formę organizowanych przez nią kursów. Od 2009 roku zaobserwować można znaczne obniżenie wydatków ponoszonych na organizację szkoleń. Dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu sytuacja zaczyna się nieco zmieniać. Od 2007 do 2013 roku Unia Europejska przeznaczyła niemalże 10 mld euro na szkolenia organizowane w naszym kraju. Dzięki takiemu dofinansowaniu branża szkoleniowa nadal trzyma się na w miarę dobrym poziomie. Pocieszający jest również fakt, że każdego roku jakość szkoleń jest coraz to lepsza.

Do najważniejszych kryteriów wyboru szkoleń zaliczyć należy przede wszystkim: ich tematykę oraz formułę. Ze względu na formułę wyróżnić można szkolenia otwarte oraz zamknięte. Zakres tematyczny jest coraz to szerszy. Mogą to być tak zwane szkolenia miękkie, które koncentrują się przede wszystkim na umiejętnościach interpersonalnych, czy na przykład, bardzo popularne ostatnio, kursy językowe. Do wyboru mamy także tak zwane szkolenia twarde, które przekazują specjalistyczną wiedzę na temat danych dziedzin, na przykład z zakresu administracji, prawa, finansów, logistyki, i tym podobne.

Formuły otwarte szkoleń okazują się najbardziej przydatne zwłaszcza w przypadku szkoleń dotyczących umiejętności miękkich, a więc związanych z kompetencjami społecznymi, czy też interpersonalnymi. Duży stopień ogólności takich kursów nie jest tutaj przeszkodą. Dla wielu uczestników taka forma szkolenia jest bardzo dobrą nauką nawiązywania relacji z innymi ludźmi, czy wymiany cennych doświadczeń. Tego rodzaju szkolenia bardzo często opierają się na różnego rodzaju ćwiczeniach w grupach, co dodatkowo pozwala na zdobywanie umiejętności interpersonalnych. Szkolenia otwarte sprawdzają się również w sytuacjach, kiedy przekazywane na kursach informacje okazują się nowe dla wszystkich uczestników i na tyle ogólne, że dotyczą wszystkich przedsiębiorstw, z których pochodzą uczestnicy. Mowa tu przede wszystkim o szkoleniach, których przedmiotem są zagadnienia związane ze zmianą przepisów. Celem takich szkoleń jest przekazywanie wiedzy związanej z jej wykorzystaniem w praktyce – chodzi zwłaszcza o nowelizacje ustaw, czy rozporządzeń. Takie szkolenia bardzo dobrze sprawdzają się w następujących branżach: prawo pracy, księgowość, podatki, itp.

Szkolenia zamknięte z kolei przeznaczone są dla klientów nieco bardziej wymagających. Biorą w nich udział pracownicy jednej firmy. Poprzedza je zazwyczaj szczegółowa analiza potrzeb i oczekiwań. Są one dostosowywane do indywidualnych preferencji klienta. Zamawia się je wtedy, kiedy istnieje konieczność przeszkolenia większej grupy pracowników danej firmy. Najczęściej są to szkolenia sprzedażowe organizowane dla większych przedsiębiorstw. Formuła zamknięta pozwala trenerowi szkolenia na zapoznanie się z branżą i strategią firmy, co skutkuje oferowaniem specjalnych, indywidualnych rozwiązań.