• Branża HR (ang. Human Resources) to obecnie jedna z najbardziej i najszybciej rozwijających się branż, również w naszym kraju. W każdej firmie dział HR zaczyna bardzo dobrze funkcjonować. Nic w tym dziwnego, skoro o sukcesie danej firmy w znacznym stopniu decydują jej pracownicy. Szefom firm zależy zatem na tym, aby pracowała...

  • Zawód na stanowisku księgowego to z całą pewnością zawód przyszłościowy. Wszelkie czynności, które wykonuje na co dzień księgowy, są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania każdej firmy, bez względu na jej branżę, czy zakres działalności. Księgowy odpowiedzialny jest za obliczanie zobowiązań podatkowych...

  • Księgowością nazywa się rejestrację należycie udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które powodują pewne zmiany w majątku danej jednostki oraz w źródłach jego pochodzenia. Rejestrację tę dokonuje się w ujęciu pieniężnym, czasem także w ujęciu ilościowym. Księgowość to jeden z głównych działów wchodzących w...

  • Jaki jest zakres obowiązków osoby będącej na stanowisku samodzielnego księgowego? Czym taka osoba się zajmuje? Osoba znajdująca się na stanowisku samodzielnego księgowego jest odpowiedzialna przede wszystkim za kompleksową obsługę jednego, bądź też większej liczby obszarów księgowości. Zaliczyć można do nich...

  • Rachunkowością nazywa się system informacyjny, pozwalający na uzyskiwanie, gromadzenie oraz przetwarzanie danych związanych z finansowymi operacjami przeprowadzanymi przez daną jednostkę gospodarczą. System taki pozwala na odzwierciedlenie procesu prowadzonej działalności gospodarczej. Służy też jego ocenie...

  • Wybierając odpowiednią firmę szkoleniową szczególną uwagę należy zwrócić przede wszystkim na formę organizowanych przez nią kursów. Od 2009 roku zaobserwować można znaczne obniżenie wydatków ponoszonych na organizację szkoleń. Dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu sytuacja zaczyna się nieco zmieniać. Od 2007...